Головна / Правила

Правила

Офіційні правила проведення Акції - фото-конкурсу «Подаруй життя» з Біокон (надалі – Правила)  

  1. Організатор Акції - ТОВ «Едіпресc Україна» тел.: +38(044)4989880 або e-mail: online-readers@edipresse.com.ua

Партнер Акції – ТОВ «МНВО «БІОКОН»

Період проведення Акції: з 14.06.2018 по 20.08.18 включно.

Акція проводиться в мережі Інтернет, на сайті biokon.tvoymalysh.com.ua

Територія проведення Акції - Акція проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованих територій відповідно до чинного законодавства України) через глобальну мережу Інтернет на Сайті Акції, з урахуванням особливостей мережі Інтернет; 
Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Заохочень Учасникам за адресами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Заохочень Акції в таких населених пунктах, або, якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на тимчасово окупованій території і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники, які здобули право на отримання Заохочення Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належне їм Заохочення у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.

  1. Учасники Акції.

2.1. В Акції можуть брати участь громадяни України, що на момент початку Акції досягли 18 років, які проживають на території України, та які в Період проведення Акції виконали умови участі, визначені в розділі 2.5 цих Правил (далі — «Учасники Акції» або «Учасники»). Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, підтверджує свою згоду з ними та зобов’язується їх дотримуватися.
 Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил: Працівники Організатора та Партнера Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

2.2.Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором та/або Партнером Акції, або залученими ними третіми особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції, а також з іншими цілями, визначеними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку (в тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без отримання додаткового, окрім визначеного в цих Правилах, дозволу на здійснення такої обробки) персональних даних з метою використання Організатором та/або Партнером Акції та підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо мети обробки інформації, що надається.
2.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на надання права на зберігання та/або оброблення та/або використання наданої ним інформації, персональних даних  Організатором та/або Партнером Акції, або залученими ними третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника та/або членів його родини, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або Партнером Акції. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Виплату авторської винагороди не передбачено.
2.4. Надання Учасником даної Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Замовника/Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення передбачені умовами Акції, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення Акції, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання такого Заохочення.
2.5.Беручи участь в Акції, всі учасники погоджуються з даними вимогами та зобов’язуються виконувати їх, а також погоджуються на підписання всіх необхідних документів для документального підтвердження процедури отримання подарунків.

  1. Для участі в Акції Акції - фото-конкурсі «Подаруй життя» з Біокон необхідно:

* Зареєструватися на сайті

* Завантажити фото своєї дитини

* Написати невелику історію свого батьківства

*Очікувати результату розіграшу

3.1. Формат та розмір фото для загрузки на сайт - jpg, розмір – до 1,5 МБ. Усі фото проходять обов’язкову премодерацію. Час на премодерацію – до 3 годин в робочі дні. У вихідні та святкові дні премодерація не проводиться. Фото, що не відповідають вимогам Акції, не проходять премодерацію.

3.2. Учасник Акції, який розміщує фото на сайті гарантує, що є автором даного фото, згоден з умовами Акції та підтверджує, що розміщене ним фото на сайті знаходить там за його згодою. Учасник гарантує достовірність наданих ним даних та розміщених ним фото. Учасник Акції відповідає за достовірність вказаних ним даних та правомірність використання ним фото.

Беручи участь в Акції та розміщуючи фото/відео, кожен з Учасників підтверджує передання Організатору / Партнеру Акції виключного права на використання зображення всіх фізичних осіб, зафіксованих на фото, а також права на передання такого виключного майнового авторського права на такі фото, визначених чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись таким:

- виключне право на використання фото (повністю або частково, без обмежень щодо строків і території, в будь-якій формі та будь-яким способом – оприлюднення, публічна демонстрація, показ, розповсюдження будь-яким способом, копіювання, використання в цілях реклами продуктів або послуг, тощо);

- виключне право дозволяти використання фото;

- інші майнові авторські та суміжні права, встановлені чинним законодавством України, зокрема ст.ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Якщо Організатору / Партнеру Акції  будуть пред'явлені претензії або позови пов’язані із використанням фото, Учасники Акції, що розмістили такі фото, зобов'язані вирішити такі претензії і позови самостійно і за свій рахунок, а в разі якщо Організатору / Партнеру Акції  будуть заподіяні збитки – відшкодувати Організатору / Партнеру Акції всі заподіяні збитки і витрати.

3.3. У разі перемоги в Акції, учасник погоджується з тим, що його персональні дані (ПІП, фото) можуть бути опубліковані та використані Організатором та/або Партнером Акції з комерційною метою.

3.4. Порушення учасником Акції Правил проведення Акції автоматично позбавляє його статусу учасника. Будь які претензії порушників вважаються безпідставними та не підлягають розгляду.

  1. Визначення переможців Акції та Подарунки Акції:

4.1. 21.06.18, 27.06.18, 05.07.18, 12.07.18, 19.07.18, 26.07.18, 02.08.18, 09.08.18, 16.08.18 Організатор щотижня обирає 3 (три) переможця тижня Акції (27 переможців за весь період проведення Акції), серед усіх учасників, які виконали всі умови, за допомогою сервісу random.org. Список переможців буде опубліковано на сайті biokon.tvoymalysh.com.ua.

4.2. 20.08.2018 серед усіх учасників, які виконали всі умови Акції, Організатором, Партнером та Експертним Жюрі Акції (перелік учасників Експертного Жюрі вказано на цьому сайті на сторінці "Експертне Жюрі") буде обрано 3 (три) головних переможця. Список переможців буде опубліковано на сайті biokon.tvoymalysh.com.ua.

  1. Подарунки переможцям:

5.1. Подарунки переможцям від Партнеру Акції

переможці тижня (всього 27 переможців за весь період проведення Акції) отримають подарункові набори продукції від БІОКОН, які складаються з:

- Біопантенол бебі

- Цинкодерм бебі

- Біона норма

- Дитячий крем SPF 30 сонцезахисної серії БІОКОН

5.2 Головні переможці Акції (3 особи) отримають від Організатора Акції:

- фотосесію від відомого сімейного фотографа

- участь фотографії своєї дитини у благодійній фотовиставці «Подаруй життя»

- квиток на лекторій від наших експертів для батьків у галерея-бар It’s not the Louvre, 22.09.2018

Організація доїзду на фотозйомку та лекторій, проживання, харчування та інші витрати відбувається за рахунок переможця і не підлягає відшкодуванню Організатором та/або Партнером Акції.

5.3. Імена переможців буде опубліковано на сайті biokon.tvoymalysh.com.ua.

5.4. Організатор Акції протягом 10 робочих днів з дати оголошення переможців Акції, зв’яжеться з ними, використовуючи дані, вказані при реєстрації на сайті. Для отримання подарунку Учасник зобов’язаний протягом 5 робочих днів з дати завершення Акції надати  скан-копії паспорту і ідентифікаційного коду. Без надання зазначених документів, Учасник втрачає право на отримання подарунку. Після надання усіх необхідних документів, переможцям буде відправлено інструкцію щодо отримання подарунку

5.5. Організатор та/або Партнер мають право відмовити переможцю Акції в отриманні Подарунку, якщо протягом 10 робочих днів з дати оголошення переможців Акції Організатор не може зв’язатися с переможцем з незалежних від Організатора причин (відсутність зв’язку, неправдиві контакті дані, тощо).

5.6. Зазначені в п. 5.1 цих Правил Подарунки надаються Переможцям, котрі виконали всі умови Акції, передбачені цими Правилами.
5.7. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. 
5.8. Загальний фонд Подарунків Акції є обмеженим та складає визначену цими Правилами кількість. 
5.9. Подарунки можуть бути отримані Переможцями Акції тільки за умови виконання цих Правил. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Подарунку.

5.10. Оподаткування Подарунків здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Зверніть увагу, що Подарунки цієї Акції є доходом переможців, отримання Подарунків може вплинути на можливість та умови реалізації переможцями їх соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством, підлягає декларуванню.

Обов'язок по нарахуванню, адмініструванню і сплаті податків, зборів у зв'язку з врученням Заохочення, зазначеного в п.5.1. несе Партнер Акції.

Обов'язок по нарахуванню, адмініструванню і сплаті податків, зборів у зв'язку з врученням Заохочення, зазначеного в п.5.2. несе Організатор Акції.

Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

5.11. Подарунки Акції, які залишилися не затребуваними у зв'язку з тим, що Учасники Акції не виконали умови цих Правил, або якщо Переможці Акції відмовилися від отримання таких Подарунків, використовуються на розсуд Організатора та / або Партнера Акції.
5.12. Організатор та / або Партнер Акції не несуть ніякої відповідальності стосовно подальшого використання Подарунків Переможцями Акції після їх одержання, за неможливість Переможців Акції скористуватись наданими їм Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.

  1. Інші умови

6.1. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне трактування умов цих Правил, будь яких спірних питань та/або питань, що не регулюються даними Правилами, остаточне рішення приймає Організатор та/або Партнер відповідно до вимог законодавства України.

6.2. Якщо будь яке з положень цих Правил буде визнано недійсним, або таким, що не відповідає вимогам законодавства України, дані правила вважаються дійсними без такого положення, а в разі неможливості подальшої дії Правил, остаточне рішення приймає Організатор та/або Партнер Акції.

6.3. Дані Правила може бути змінені/доповнені Організатором та / або Партнером протягом всього терміну проведення Акції. Такі зміні/доповнення починають діяти з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Конкурсу.